"วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  สถานศึกษารางวัลพระราชทาน   ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘"

รางวัลดีเด่นของสถานศึกษา

สิ่งประดิษฐ์ประจำปี 2553

ตู้เย็นรีดผ้า ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
ประจำปี พ.ศ. 2553

เครื่องเจาะสว่านอัตโนมัติ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 จากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ประจำปี พ.ศ. 2553

สิ่งประดิษฐ์ประจำปี พ.ศ. 2555

เครื่องหั่นอเนกประสงค์ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงประจำปีการศึกษา  2555

พัดลมไอเย็นจากพลังงานแสงอาทิตย์
ได้รับรางวัลชมเชย ประจำปี พ.ศ. 2555

พัดลมไอเย็นพลังงานแสงอาทิตย์ ประจำปีการศึกษา 2555

เครื่องกรองน้ำอัตโนมัติ ประจำปีการศึกษา 2555

เครื่องจ่ายกระดาษชำระอัตโนมัติ
ประจำปีการศึกษา 2555

พัดลมหมุน 360 องศา ประจำปีการศึกษา 2556

เครื่องคัดแยกขนาดหอยแมลงภู่
ประจำปีการศึกษา 2556

สิ่งประดิษฐ์ประจำปี พ.ศ. 2556

เครื่องตีเปลือกหอย เวอร์ชั่น 2 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
ประจำปีการศึกษา 2556

 

เครื่องคัดแยกขนาดหอยแมลงภู่
ได้รับรางวัลชมเชย 
ประจำปีการศึกษา 2556

 

เครื่องปลอกผิวมะกรูดกึ่งอัตโนมัติ
ได้รับรางวัลชมเชย ประจำปี พ.ศ. 2556

 

พัดลม 360 องศา ได้รับรางวัลชมเชย ประจำปี พ.ศ. 2556

สิ่งประดิษฐ์ประจำปี พ.ศ. 2557  

 

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากพลังงานน้ำขึ้นน้ำลง
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรีญทอง ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

 

อุปกรณ์ถอดลูกปืนเพลาท้าย ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

 

หมวกเตือนภัยไฟฟ้าแรงสูง ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

เครื่องปั่นไอสกรีมจากตู้น้ำดื่มแบบ 3 ก๊อก ได้รับรางวัลชมเชย  ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

เครื่องปั๊มลมจากคอมเพรสเซอร์แอร์รถยนต์  ได้รับรางวัลชมเชย  ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

 

เครื่องแกะสลักอัตโนมัติโดยใช้แสงเลเซอร์ ได้รับรางวัลชมเชย ระดับเหรีญเงิน ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

2011 รางวัลดีเด่นของวิทยาลัย. วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 143 หมู่ 5 ต.แหลมฟ้าผ่่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 โทร.02-453-7847 โทรสาร.02-819-5277
Powered by Joomla 1.7 Templates