"วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  สถานศึกษารางวัลพระราชทาน   ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘"

สื่อการเรียนรู้

 

แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

 01111 >>ใบความรู้ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

>>แบบทดสอบออนไลน์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์


แบบทดสอบออนไลน์ ขั้นตอนการทำหน้ากากอนามัย

 

 2222222 >>เรียนรู้ขั้นตอนการทำหน้ากากอนามัย

>>แบบทดสอบออนไลน์ขั้นตอนการทำ
หน้ากากอนามัย


 

วิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ รหัสวิชา  2204-2104

หน่วยการเรียนรู้ที่  1  ความรู้พื้นฐานของสื่อสิ่งพิมพ์

หน่วยการเรียนรู้ที่  2  กระบวนการพิมพ์

หน่วยการเรียนรู้ที่  3  การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์

หน่วยการเรียนรู้ที่  4  เทคนิคการใช้ภาพถ่ายในสื่อสิ่งพิมพ์

หน่วยการเรียนรู้ที่  5  การใช้โปรแกรมผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

  


 วิชา การจัดแสดงสินค้า  รหัสวิชา 2202-2007

- ดาวน์โหลดสื่อการเรียนรู้ เรื่อง  การออกแบบและการวางผังร้านค้า

- ดาวน์โหลดสื่อการเรียนรู้ เรื่อง ตราสินค้า

2011 สื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์. วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 143 หมู่ 5 ต.แหลมฟ้าผ่่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 โทร.02-453-7847 โทรสาร.02-819-5277
Powered by Joomla 1.7 Templates