"วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  สถานศึกษารางวัลพระราชทาน   ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘"

เดือนมิถุนายน

 จดหมายข่าวประจำเดือนมิถุนายน

จดหมายข่าว ๑๘๐๖๑๖ 0012

ดาวน์โหลดเอกสารฉบับที่ 12 
 <<--อ่านต่อ-->>gif-new

จดหมายข่าว ๑๘๐๖๑๖ 0013

ดาวน์โหลดเอกสารฉบับที่ 13
 <<--อ่านต่อ-->>gif-new

จดหมายข่าว ๑๘๐๖๑๖ 0014

ดาวน์โหลดเอกสารฉบับที่ 14
 <<--อ่านต่อ-->>gif-new

จดหมายข่าว ๑๘๐๖๑๖ 0015

ดาวน์โหลดเอกสารฉบับที่ 15
 <<--อ่านต่อ-->>gif-new

จดหมายข่าว ๑๘๐๖๑๖ 0016

ดาวน์โหลดเอกสารฉบับที่ 16
 <<--อ่านต่อ-->>gif-new 

จดหมายข่าว ๑๘๐๖๑๖ 0018

ดาวน์โหลดเอกสารฉบับที่ 18
 <<--อ่านต่อ-->>gif-new

ฉบับที่ 19

 

ดาวน์โหลดเอกสารฉบับที่ 19
 <<--อ่านต่อ-->>gif-new

ฉบับที่ 20

 ดาวน์โหลดเอกสารฉบับที่ 20
 <<--อ่านต่อ-->>gif-new

ฉบับที่ 21

ดาวน์โหลดเอกสารฉบับที่ 21
 <<--อ่านต่อ-->>gif-new

 

 

ฉบับที่ 22

ดาวน์โหลดเอกสารฉบับที่ 22
 <<--อ่านต่อ-->>gif-new 

ฉบับที่ 23

ดาวน์โหลดเอกสารฉบับที่ 23
 <<--อ่านต่อ-->>gif-new

 

ฉบับที่ 24

ดาวน์โหลดเอกสารฉบับที่ 24
 <<--อ่านต่อ-->>gif-new 

 ฉบับที่ 25

ดาวน์โหลดเอกสารฉบับที่ 25
 <<--อ่านต่อ-->>gif-new

 

ดาวน์โหลดเอกสารฉบับที่ 26
 <<--อ่านต่อ-->>gif-new

 ดาวน์โหลดเอกสารฉบับที่ 27
 <<--อ่านต่อ-->>gif-new

 

 

 

 

 

 

 

2011 เดือนมิถุนายน. วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 143 หมู่ 5 ต.แหลมฟ้าผ่่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 โทร.02-453-7847 โทรสาร.02-819-5277
Powered by Joomla 1.7 Templates