"วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  สถานศึกษารางวัลพระราชทาน   ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘"

แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

ญาณพล

นายญาณพล  เบ็ญพาด
พนักงานราชการครู
หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

โสภิดา

นางสาวโสภิดา  สติตรึก
ครูพิเศษสอน
ครูประจำแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

 

 

 

 

 

 

 

นายอภิชาติ  สลุงอยู่
ครูพิเศษสอน
ครูประจำแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

2011 แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน. วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 143 หมู่ 5 ต.แหลมฟ้าผ่่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 โทร.02-453-7847 โทรสาร.02-819-5277
Powered by Joomla 1.7 Templates