"วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  สถานศึกษารางวัลพระราชทาน   ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘"

แผนกวิชาช่างยนต์

แผนกวิชาช่างยนต์

ณรงฤทธิ์

นายณรงฤทธิ์  เพชรอยู่
ครู คศ.1
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์

ธนากร

นายธนากร  ไวยศิลป์
พนักงานราชการครู
ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์

สุทัศน์

นายสุทัศน์  ศรีจันทร์
ครูพิเศษสอน
ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์

โสวัส

นายโสวัส  อังคะมาตย์
ครูพิเศษสอน
ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์

ศาตรา

นายศาตรา สาราณียะพงษ์
ครูพิเศษสอน
ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์

กนกพล

ว่าที่ร้อยตรีกนกพล  พรมจักร
ครูพิเศษสอน
ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์

ธวัชชัย

นายธวัชชัย  หงส์อ่อนสา
ครูพิเศษสอน
ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์

2011 แผนกวิชาช่างยนต์. วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 143 หมู่ 5 ต.แหลมฟ้าผ่่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 โทร.02-453-7847 โทรสาร.02-819-5277
Powered by Joomla 1.7 Templates