"วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  สถานศึกษารางวัลพระราชทาน   ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘"

ผลิตภัณฑ์น้ำดื่มวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์

002 

        วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ได้จัดทำผลิตภัณฑ์น้ำดื่ม วางจำหน่ายที่ร้านสหการวิทยาลัยฯ และที่โรงอาหาร คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน และนักศึกษา ท่านใดที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้ ในราคาขวดละ  7 บาท ราคาพิเศษโหลละ  47 บาท เท่านั้น จำหน่ายตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

images/emo/menu1_b1_over.gif

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

1 

        เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ และวิทยาลัยอาชีวศึกษาสังกัดภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ร่วมพิธีเปิดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับภาค ภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2560 โดยมี ดร.มงคลชัย สมอุดร ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยมีวิทยาลัยฯ ในสังกัดอาชีวศึกษาส่งโครงงานวิทยาศาสตร์เข้าร่วมประกวด ทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ณ ห้องประชุมอาคาร 9 ชั้น 4 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

images/emo/menu1_b1_over.gif

การจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

21

        วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ นำโดย คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน และนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์


images/emo/menu1_b1_over.gif 

โครงการศึกษาศึกษาดูงาน การผลิตน้ำดื่ม ปีการศึกษา ๒๕๕๙

3

       งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพ ได้นำคณะครู  เจ้าหน้าที่  และนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาดูงานการผลิตน้ำดื่ม ในวันศุกรณ์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙ ณ บริษัทน้ำดื่ม  สุคนธ์ทิพย์

images/emo/menu1_b1_over.gif 

โครงการศึกษาศูนย์บ่มเพาะ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

006

       งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพ ได้นำคณะครู  เจ้าหน้าที่  และนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะ ในวันศุกรณ์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

images/emo/menu1_b1_over.gif 

2011 ภาพกิจกรรม. วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 143 หมู่ 5 ต.แหลมฟ้าผ่่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 โทร.02-453-7847 โทรสาร.02-819-5277
Powered by Joomla 1.7 Templates