"วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  สถานศึกษารางวัลพระราชทาน   ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘"

โครงการพิเศษและบริการชุมชนตรวจรถก่อนใช้

29512516 1082331908622701 7035574575979036672 n

        ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ครูและนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ ทีมงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ปฏิบัติหน้าที่ตรวจความพร้อมของรถและคนขับรถโดยสารประจำทาง ตามโครงการสแกนเข้มข้น รถโดยสารสาธารณะ
ทุกสถานีขนส่ง ทุกจุดจอด รถพร้อม
คนพร้อม ช่วงเทศกาล ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

images/emo/menu1_b1_over.gif 

งานเลี้ยงต้อนรับผู้อำนวยการและครูผู้ช่วย

29511443 1082681805254378 5970172908452970496 n

        ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ ได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับนายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล ที่มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ณ วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ พร้อมกับร่วมแสดงความยินดีกับครูผู้ช่วย แผนกวิชาช่างไฟฟ้า นายเศรษฐสิทธิ์ วงศ์สวัสดิ์ โดยมีนายพิชเชฎฐ์ สุคนธ์ ผู้อำนวยวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาสมุทรปราการ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมแสดงความยินดี ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพ
พระสมุทรเจดีย์

images/emo/menu1_b1_over.gif 

พิธีปัจฉิมนิเทศและรับประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

29366053 1079876428868249 8424677672222720000 n

      วันอังคารที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ ได้จัดปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศ
นียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ นำโดย
นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์
เป็นประธาน ณ หอประชุม วิทยาลัย
การอาชีพพระสมุทรเจดีย์

images/emo/menu1_b1_over.gif 

ต้อนรับผู้อำนวยการสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล

20

       วันที่ 8 มีนาคม 2561 คณะผู้บริหาร คณะครูบุคลากรทางการศึกษา  และตัวแทนคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพฯ ยินดีต้อนรับท่านผู้อำนวยการสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล
ที่ท่านได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ด้วยความ
ยินดียิ่ง

 

menu1 b1

 

รับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

2

       ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ คณะผู้บริหาร ครูและตัวแทนนักเรียนองค์การนักวิชาชีพฯ
นำโดยนายทวีศักดิ์ ศิลวิศาล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ร่วมรับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด"ห้องสมุดพร้อมปัญญา" ณ เรือนจำกลางสมุทรปราการ 

menu1 b1

 

2011 ภาพกิจกรรม. วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 143 หมู่ 5 ต.แหลมฟ้าผ่่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 โทร.02-453-7847 โทรสาร.02-819-5277
Powered by Joomla 1.7 Templates