"วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  สถานศึกษารางวัลพระราชทาน   ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘"

ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  
ประจำปีการศึกษา  2558   วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์

 

 

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  
ประจำปีการศึกษา  2558   วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์

 

ข้อมูลนักเรียน/นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

ข้อมูลนักเรียน/นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

- ข้อมูลนักเรียน/นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556

- ข้อมูลนักเรียน/นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555

 

 

2011 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา. วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 143 หมู่ 5 ต.แหลมฟ้าผ่่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 โทร.02-453-7847 โทรสาร.02-819-5277
Powered by Joomla 1.7 Templates