"วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  สถานศึกษารางวัลพระราชทาน   ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘"

คณะผู้บริหาร

 001

นายสิทธิศักดิ์  เพิ่มพูล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์

  

 nakorn2 

suwannee2

sittichai2

นายสุนิด  บุญธรรม
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายนคร  ภิระบรรณ
ครู คศ.๑
รักษาการในตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนงาน
และความร่วมมือ

นางสาวสุววรณี  สินไสววงศ์
ครู คศ.๒
รักษาการในตำแหน่ง

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ

นายสิทธิชัย  ครุนันท์
ครู คศ.๑
รักษาการในตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

2011 คณะผู้บริหาร. วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 143 หมู่ 5 ต.แหลมฟ้าผ่่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 โทร.02-453-7847 โทรสาร.02-819-5277
Powered by Joomla 1.7 Templates