"วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  สถานศึกษารางวัลพระราชทาน   ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘"

คณะผู้บริหาร

 001

นายสิทธิศักดิ์  เพิ่มพูล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์

  

  

นายสุนิด  บุญธรรม
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางพิศมัย  นิติศักดิ์
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนงาน

และความร่วมมือ

นายทวีศักดิ์ ศิลวิศาล
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ

นายปิยพงศ์ สังวาลย์
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

2011 คณะผู้บริหาร. วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 143 หมู่ 5 ต.แหลมฟ้าผ่่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 โทร.02-453-7847 โทรสาร.02-819-5277
Powered by Joomla 1.7 Templates