"วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  สถานศึกษารางวัลพระราชทาน   ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘"

แผนกวิชาช่างไฟฟ้า

แผนกวิชาช่างไฟฟ้า

วานิตย์

นายวานิตย์  แก้วสวัสดิ์
ครู คศ.2
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า

นคร

นายนคร  ภิระบรรณ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้า

อนันธนภัทร

นายอนันต์ธนภัทร  เจริญชัยธนาโชค
พนักงานราชการครู
ครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้า

เสกสรรค์

นายเสกสรรค์  วงค์ใหญ่
พนักงานราชการครู
ครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้า

พรชัย

นายพรชัย  อนะธรรมสมบัติ
ครูพิเศษสอน
ครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้า

  เศรษฐสิทธิ์

 นายเศรษฐสิทธิ์  วงศ์สวัสดิ์
ครูพิเศษสอน
ครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้า

 

 

 

 

 

 

 

 

นายธนภพ  ภู่ยอดยิ่ง
ครูพิเศษสอน
ครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้า

2011 แผนกวิชาช่างไฟฟ้า. วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 143 หมู่ 5 ต.แหลมฟ้าผ่่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 โทร.02-453-7847 โทรสาร.02-819-5277
Powered by Joomla 1.7 Templates