"วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  สถานศึกษารางวัลพระราชทาน   ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘"

แผนกวิชาการบัญชี

แผนกวิชาการบัญชี

พัชรินทร์

นางสาวพัชรินทร์  ใหม่ทอง
ครูผู้ช่วย
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี

ประภัสสร

นางประภัสสร  สายอุปราช
พนักงานราชการครู
ครูประจำแผนกวิชาการบัญชี

สุรีรัตน์

นางสาวสุรีรัตน์  อ่วมมีเพียร
พนักงานราชการครู
ครูประจำแผนกวิชาการบัญชี

2011 แผนกวิชาการบัญชี. วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 143 หมู่ 5 ต.แหลมฟ้าผ่่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 โทร.02-453-7847 โทรสาร.02-819-5277
Powered by Joomla 1.7 Templates